Dubińska, Z. (2010). Historyjki pani Zosi. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (26), 16. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/491