Mickiewicz, A., & Łobanos, J. (2017). Dyplomatyka i łowy = Dyplomatyka da awłamach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/433