Pawelec, M. (2017). Reşit Saffet z wizytą w Polsce. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(2 (55), 11-13. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/420