Kale, E., & Abkowicz, M. (2017). Wieści z Krymu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (23), 13-14. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/408