Dubińska, Z. (2009). Zachowane w pamięci. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (22), 3-8. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/394