Abkowicz, M. (2017). Tamara z Tynfowiczów Firkowicz. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(1 (54), 27. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/383