Abkowicz, M., & Pilecki, S. (2008). Oświadczenie Karaimów polskich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (19), 6. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/342