Dubiński, A., & Abkowicz, M. (2008). Kampania medialna „Jestem Polką/Jestem Polakiem”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (18), 16-17. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/336