Józefowicz, G. (2008). Wiek wielebnych Firkowiczów. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (18), 8-9. https://doi.org/10.33229/az.v0i1 (18).330