Sulimowicz, A. (1989). Przysłowia Karaimskie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 1(1), 10. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/16