Dubiński, A. J. (2016). Sprawozdanie z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w 2016 r. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 32-34. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/112