Безикович, Е. (2016). Działalność karaimskiego narodowego klubu w 20-tych i 30 latach XX w. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 22-25. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/108