Dubiński, A. (2016). Nowe fakty w starych dokumentach. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 18-21. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/106