(1)
Sulimowicz-Keruth, A. Gdy Karaimi Z Lękiem Spoglądali W Niebo. AZ 2018, 29, 4-7.