(1)
Abkowicz, M. O Kijowskich Kupcach I Pewnej Kamienicy W Moskwie. AZ 2018, 29, 24-25.