(1)
Pawelec, M. Lejpuny I Karaimski Dworzanin Sapiehów. AZ 2018, 29, 16-17.