(1)
Firkowicz, M. Uzun Kiuńliar Z Okazji 90. Urodzin Emanuela Łopatto. AZ 2018, 29, 28-29.