(1)
Lewi-Babowicz, T.; Sulimowicz, A. Ujhan Karuw - właściwa Odpowiedź. Awazymyz 2013, 20-21.