(1)
Sulimowicz, A. Artystka niestaƂa W Uczuciach. Awazymyz 2013, 4-7.