(1)
Sulimowicz, A. Konwersje i... Kontrowersje. Awazymyz 2013, 4-9.