(1)
Pawelec, M. Nowości Z Bibliofilskiej półki. Awazymyz 2013, 20-22.