(1)
Abkowicz, M. Pożegnanie Hachana Marka Ławrynowicza. AZ 2011, 3.