(1)
Sulimowicz, A. Mniejszości W Unii Europejskiej. Awazymyz 2017, 18.