(1)
Szpakowski, R. Pokrótce O książce poświęconej Nazwom największych Jezior Trockich. Awazymyz 2011, 11.