(1)
Abkowicz, M.; Sulimowicz, A. Karaimskie Sympozjum W Uppsali. AZ 2010, 27.