(1)
Józefowicz, G. Wiek Wielebnych Firkowiczów. Awazymyz 2008, 8-9.