(1)
Sulimowicz, A. Przysłowia Karaimskie. Awazymyz 1989, 1, 10.