(1)
DubiƄski, A. Nowe Fakty W Starych Dokumentach. AZ 2016, 27, 18-21.