[1]
Lewi-Babowicz, T. i Sulimowicz, A. 2013. Ujhan karuw - właściwa odpowiedź. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 4 (41) (grudz. 2013), 20-21.