[1]
Sulimowicz, A. 2013. Artystka niestała w uczuciach. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 4 (41) (grudz. 2013), 4-7.