[1]
Sulimowicz, A. 2013. Konwersje i. kontrowersje. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 3 (40) (wrz. 2013), 4-9.