[1]
Sulimowicz, A. 2017. Mniejszości w Unii Europejskiej. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 3 (32) (wrz. 2017), 18.