[1]
Клюйко, Н. 2010. Дорогая п. Тамара. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 1 (26) (maj 2010), 18-19.