[1]
Abkowicz, M. i Pilecki, S. 2008. Oświadczenie Karaimów polskich. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 2 (19) (wrz. 2008), 6.