[1]
Безикович, Е. 2016. Działalność karaimskiego narodowego klubu w 20-tych i 30 latach XX w. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. 27, 4 (53) (grudz. 2016), 22-25.