Przysłowia karaimskie - Awazymyz, 1989, z. 1, s. 10
Awazymyz, 1989, z. 1, s. 10
Język publikacji: karaimski, polski
Typ artykułu: artykuł
Aleksander Mardkowicz

Przysłowia karaimskie

Jerden kiegizige jirak tiwildi - jołu bir kistunmaknyn.

* * *

Tirlik jine kibik: kici da iti.

* * *

Birisi syj bered' baska, onow berkke.

* * *

Isanc tiwild' kyzhanc - baryn tutunad, ancak tezme bujurad.

* * *

Arsłanba arsłan boł, kozuba kozu, esekbe esek bołmahyn.

Od ziemi do niebios niedaleko - odległość jednego westchnienia.

* * *

Życie jak igła: małe, a ostre.

* * *

Jeden cześć oddaje głowie, dziesięciu czapce.

* * *

Nadzieja nieskąpa - wszystko obieca, tylko czekać zaleca.

* * *

Ze lwem bądź jak lew, z jagnięciem - jak jagnię, tylko z osłem nie udawaj osła.