Dubiński, A. (2016). Karaimi na SGGW. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(2 (51)), 26-27. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/80