Abkowicz, Mariola. " Karaimi w Sejmie RP" Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów [Online], Tom 27 Numer 1 (50) (30 marzec 2016)