Abkowicz, Mariola. " Karaimi w Sejmie RP." Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów [Online], 27.1 (50) (2016): 24-25. Web. 19 kwi. 2018