Abkowicz, M. 2016 mar 30. Karaimi w Sejmie RP. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów. [Online] 27:1 (50)