Abkowicz, M. (2016). Karaimi w Sejmie RP. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(1 (50)), 24-25. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/70