Abrahamowicz-Pilecka, H. (2017). Z wyrazami wdzięczności dla Maniusia. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(4 (57)), 10-13. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/455