Abkowicz, M. (2008). Kalejdoskop kultur, czyli Dostłar we Wrocławiu. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, (2 (19)), 5. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/341