Abkowicz, M. (2016). Pora podsumować rok 2016. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(4 (53)), 31. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/111