Dubiński, A. (2016). Nowe fakty w starych dokumentach. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(4 (53)), 18-21. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/106