Pawelec, M. (2016). Obraz karaimskich Trok na łamach „Młodego Krajoznawcy Śląskiego”. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(4 (53)), 14-17. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/105