Pilecka, Irena. " Z kart dziejów Karaimów północnolitewskich" Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów [Online], Tom 27 Numer 4 (53) (30 grudzień 2016)