Pilecka, Irena. " Z kart dziejów Karaimów północnolitewskich" Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów [Online], Volume 27 Number 4 (53) (30 December 2016)