Pilecka, Irena. " Z kart dziejów Karaimów północnolitewskich." Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów [Online], 27.4 (53) (2016): 4-9. Web. 22 sty. 2018