Pilecka, Irena. " Z kart dziejów Karaimów północnolitewskich." Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów [Online], 27.4 (53) (2016): 4-9. Web. 30 Mar. 2017