Pilecka, I. (2016). Z kart dziejów Karaimów północnolitewskich. Awazymyz. Pismo Historyczno-SpołEczno-Kulturalne KaraimóW, 27(4 (53)), 4-9. Pobrane z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/101