1.
Pawelec M. Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i&gt;. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581. Alm Karaim [Internet]. 30 grudzień 2015 [cytowane 8 sierpień 2020];40:269-73. Dostępne na: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/224