1.
Pawelec M. Stefan Gąsiorowski, <i>Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana w Haliczu w 1929 r. Przyczynek do dziejów liturgii karaimskiej</i&gt;. „Kwartalnik Historii Żydów”, nr 4 (244) 2012, s. 573–581. AK [Internet]. 30grudz.2015 [cytowane 23sie.2019];4:269-73. Available from: http://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/224